Služby

Podvojné účetnictví a daňová evidence

 • zpracování účetních dokladů
 • kontrola účetních dokladů
 • zpracování DPH
 • vyhotovení účetní závěrky (rozvaha a výkaz zisků a ztráty)
 • majetková evidence včetně karet majetku a odpisů
 • měsíční výkaznictví dle požadavků klienta
 • vedení daňové evidence
 • zpracování cestovních náhrad na základě podkladů
 • účetní závěrky
 • rekonstrukce účetnictví
 • jednání na úřadech
 • Komu je která služba určena:

 • daňová evidence
 • fyzické osoby (OSVČ) na hlavní činnost
 • jediné příjmy z podnikání dle Živnostenského zákona dle platného znění
 • fyzické osoby (OSVČ) na vedlejší činnost
 • příjmy z podnikání a příjmy ze zaměstnání
 • fyzické osoby podnikající dle zvláštních právních předpisů (např. advokáti)
 • sdružení vlastníků bytových jednotek (SVBJ)
 • Podvojné účetnictví

 • fyzické osoby zapsané v Obchodním rejstříku povinnost vést podvojné účetnictví
 • právnické osoby
 • společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
 • akciová společnost (a.s.)
 • komanditní společnost (k.s.)
 • bytová družstva
 • Mzdová agenda a personalistika

 • komplexní zpracování mzdové agendy – měsíčních i hodinových sazeb
 • přihlášky, odhlášky zaměstnanců, evidenční listy důchodového zabezpečení
 • vyhotovení a odevzdání „přehledů pro instituce zdravotního a sociálního pojištění
 • roční zúčtování daně ze závislé činnosti
 • zastupování při jednáních a kontrolách
 • přiznání k dani ze závislé činnosti a srážkové dani
 • Silniční daň

 • zpracování přiznání k silniční dani
 • evidence záloh

 • Na konci roku vám zpracujeme daňové přiznání, přehledy OSVČ na sociální a zdravotní pojištění, zajistíme daňového poradce.

  Realitní a finanční služby

 • Zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu bytů, domů, pozemků, komerčních a kancelářských prostor
 • Právní služby – zpracování veškerých smluv, které provází celou transakci
 • Zajištění advokátní, notářské nebo bankovní úschovy kupní ceny
 • Podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Zajištění vypracování znaleckého posudku nemovitosti (k přiznání daně z převodu nemovitostí)
 • Pomoc s vypracováním přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • Finanční služby – poskytování hypoték a úvěrů